53370 - Όταν τα γράμματα 

Ν. Λυγερός

Όταν τα γράμματα
τα γράφεις
ολογράφως
ποια έχουν
το ίδιο γράμμα
και ποια
δεν  έχουν;
Δες την ιστορία τους
για να μάθεις
πως το παρελθόν
εξηγεί
δεδομένα
που θεωρούσες
ότι είναι
δεδομένα
ενώ έχουν
μία δυναμική.