53371 - Σκέψου το αίνιγμα

Ν. Λυγερός

Σκέψου το αίνιγμα
που ακολουθεί:
ποιο γράμμα
κρύβεται
μέσα
στο γράμμα;
Και θα δεις
ότι θα δεις
διαφορετικά
τα γράμματα
γιατί
θα προσέχεις
πια
τον τρόπο
γραφής
γιατί έχει
ιστορία.