53373 - Οι βαθμοί

Ν. Λυγερός

Οι βαθμοί
του αλφάβητου
θα σου δώσουν
στοιχεία
που επιτρέπουν
την ενσωμάτωση
του ίχνους
των γραμμάτων
εντός
του άλλου
για να υπάρχει
η συνέχεια
χωρίς
καμία
έλλειψη.