53375 - Τα μικρά

Ν. Λυγερός

Τα μικρά
γράμματα
σέβονται
το ένα
το άλλο
γιατί
είναι
συνδεδεμένα
και δεν πρέπει
να σπάσει
η συνέχεια
που αποτελούν
για να υπάρχει
η γραφή
που δεν σηκώνει
τα πάντα.