53376 - Η ηρεμία του ποταμού

Ν. Λυγερός

Η ηρεμία του ποταμού
τράβηξε
την προσοχή μας
και βγάλαμε
τη φωτογραφία
από τη λήθη
της καθημερινότητας
χωρίς
να σκεφτούμε
το κόστος
της παρουσίας
εντός
της μνήμης
της Ανθρωπότητας.