53377 - Τα κεραμικά

Ν. Λυγερός

Τα κεραμικά
έδειχναν
την ομορφιά
του απλού
αλλά
και της μεταμόρφωσης
αφού
τα κομμάτια
της Γης
είχαν
γίνει
κομμάτια
της μνήμης
της Ανθρωπότητας.