53378 - Η εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η εκκλησία
περίμενε
το βλέμμα
της γωνίας
για να δείξει
τη διαφορά
των πυργίσκων
και την ποικιλία
της ιερής
ώρας
στον περαστικό
που ήθελε
να ανακαλύψει
την ομορφιά
του έργου.