53380 - Προετοιμάστηκαν

Ν. Λυγερός

Προετοιμάστηκαν
οι μαθητές
για τις επόμενες
αποστολές
στην Κύπρο
με την ανάλυση
των προηγούμενων
όπου εξετάσαμε
κάθε λεπτομέρεια
που ζήσαμε
στα κατεχόμενα
για να ξέρουν
τι έχουμε
κάνει ήδη
για να ξέρουμε
τι πρέπει
να γίνει.