53381 - Η ψυχική μνήμη

Ν. Λυγερός

Η ψυχική μνήμη
είναι
θεμελιακή
γιατί
τι να την κάνεις
την αθανασία
αν δεν έχεις
μνήμη
άλλωστε
η αθανασία
χωρίς
μνήμη
είναι
ο ορισμός
της ίδιας
της βαρβαρότητας.