53385 - Το design

Ν. Λυγερός

Το design
αφορά
την ψυχική
μνήμη
σε βάθος
μεγαλύτερο
από ό,τι πιστεύεις
γιατί
πολύ απλά
δεν αφορά
μόνο
το σώμα
αλλά
και το πνεύμα
των ανθρώπων.