53386 - Τα κοστούμια της Ρένας

Ν. Λυγερός

Τα κοστούμια της Ρένας
έχουν
στοιχεία
ψυχικής
μνήμης
διότι
έχουν
μνήμη
και δεν είναι
μόνο
ρούχο
που έχει
κάποιος
αλλά
είναι
κομμάτι
ιστορίας.