53387 - Η μεταμόρφωση

Ν. Λυγερός

Η μεταμόρφωση
του έχω
σε είναι
είναι
αυτή
που αλλάζει
τη μνήμη
που έχει
σε νοημοσύνη
που είναι
και αυτό
είναι
παράδειγμα
προς μίμηση
για την αντίσταση
της Ανθρωπότητας
ενάντια
στη λήθη.