53388 - Η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η σύνθεση
μνήμης
λειτουργεί
με την αρμονία
της ορχήστρας
όπου
κάθε όργανο
είναι
σεβαστό
και έχει
δικαίωμα
να ζήσει
με τα άλλα
ελεύθερο
χάρη
στη συντονισμένη
συμπληρωματικότητα.