53389 - Το μπαμπού

Ν. Λυγερός

Το μπαμπού
είναι
και πάνω
και κάτω
από τον κόμβο
έτσι
είναι
και οι ζωές
πριν
και μετά
το παρόν
άρα
υπάρχει
συνέχεια
αλλιώς
ο κρίκος
θα ήταν
άχρηστος.