53391 - Η τελειότητα

Ν. Λυγερός

Η τελειότητα
επειδή
έχει
εξέλιξη
σχετίζεται
με τη συνέχεια
και όχι
με το τέλος
διότι
το τέλειο
λείπει
στο μέλλον
διότι
το παρελθόν
δεν ήξερε
ότι υπάρχει
καν.