53393 - Ο στόχος

Ν. Λυγερός

Ο στόχος
της εξέλιξης
είναι
να είσαι
κατώτερος
του επόμενου
για να υπάρχει
το στάδιο
που έρχεται
να ακολουθήσει
την προσπάθεια
σε αυτήν
τη θυσία
των Υπηρετών
της Ανθρωπότητας.