53394 - Το σημείο αναφοράς

Ν. Λυγερός

Το σημείο αναφοράς
είναι πάντα
η Ανθρωπότητα
γιατί αυτή
βλέπεις
όταν επανέρχεσαι
κάθε φορά
κι έτσι
βλέπει
την εξέλιξη
και την πρόοδο
της προσφοράς
του παρελθόντος
στο μέλλον.