53395 - Δεν κάνουμε

Ν. Λυγερός

Δεν κάνουμε
ανακύκλωση
δεδομένων
αλλά
προσθέτουμε
αξία
μέσω
πολυκυκλικότητας
διότι
είναι
απαίτηση
της Ανθρωπότητας
λόγω
εξέλιξης.