53396 - Το υπόβαθρο

Ν. Λυγερός

Το υπόβαθρο
πέρα
από το ντάρμα
και το κάρμα
της νιρβάνας
είναι
η ανώτερη
αρμονία
στην οποία
οδηγούν
τα σκαλοπάτια
που ανήκουν
στον πάνω
δρόμο.