53397 - Το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Το τραγούδι
για το πάνω
δωμάτιο
λέει
περισσότερα
απ’ ό,τι
νομίζεις
γιατί
δεν είναι
μόνο
λέξεις
και ρυθμός
αλλά
πνεύμα
αλήθειας.