53405 - Οι σημειώσεις  

Ν. Λυγερός

Οι σημειώσεις
του παλιού
χειρόγραφου
έδειχναν
τα μυστικά
της υπόθεσης
που είχαν
ξεχάσει
οι περισσότεροι
γιατί
δεν είχαν
διαβάσει
το κείμενο
της ιστορίας
που έγραψε
η Ανθρωπότητα.