53406 - Μόνη

Ν. Λυγερός

Μόνη
στο σαλόνι
έβλεπες
το βάθος
της ιστορίας
και άγγιζες
με το δάκτυλο
την ουσία
της βιβλιοθήκης.
Έτσι βρήκες
το πολύτιμο
βιβλίο
της παλιάς
ιστορίας
και χάρηκες.