53410 - Η όπερα

Ν. Λυγερός

Η όπερα
του Leoš
Janáček
ήταν
η συνέχεια
του θεατρικού
έργου
που βρήκες
χάρη
στο έργο
του Борис
και τώρα
αναρωτιέσαι
πόσο
βάθος
μπορεί
να έχει
η ιστορία
της λογοτεχνίας.