53411 - Ο πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πίνακας
έδειχνε
μια σκηνή
όπου
μια γυναίκα
λειτουργούσε
ως αντάλλαγμα
με ένα
δοχείο
και ποτέ
δεν ξέχασες
πόσο
αηδία
μπορούσε
να σου προκαλέσει
Λάρα
ακόμα
και τότε.