53414 - Αν ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Αν ο Χριστός
με τη Μάρθα
και τη Μαρία
σου φαίνεται
ένα θέαμα
παράξενο
γιατί
φοβήθηκες
να πιστέψεις
τότε
δες
τουλάχιστον
τον πίνακα
για να βρεις
επιτέλους
τον Δίκαιο
με τις δύο
αθώες.
Christ with Martha and Maria
*oil on canvas
*191 x 302.5 cm
*signed b.l: H SIEMIRADZKI.PINX.AD.MDCCCLXXXVI / ROMA
*1886