53415 - Στο πηγάδι

Ν. Λυγερός

Στο πηγάδι
βρέθηκαν
ο Χριστός
και η Φωτεινή
η Σαμαρείτιδα
και τότε
ένιωθε
ότι μόνο
το φως
μπορεί
να είναι
η πηγή
της πίστης
ακόμα
κι αν είχε
έρθει
μόνο
για νερό.