53417 - Ο πολλαπλός πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πολλαπλός πίνακας
δεν έλεγε
μόνο
για μία στιγμή
του επεισοδίου
της Καινής
Διαθήκης
έκρυβε
μέσα του
τι είχε
γίνει
πριν
και τι θα γινόταν
μετά
το έργο
του Χριστού.