53419 - Η αλήθεια

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια
φαίνεται
από το φως
του πίνακα
και πέρα
του λόγου
διότι
η σιωπή
ξέρει
ποιο
είναι
το πρέπον
μέσα
στο θόρυβο
που παράγει
η κοινωνία.