53430 - Η Κύπρος

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος
δεν έχει
σύνορα
επειδή
είναι
νησί
και τα Κατεχόμενα
είναι
παράνομα
λόγω
ψηφίσματος
των Ηνωμένων
Εθνών
και αυτό
χάρη
στην απόρριψη
του Σχεδίου
Ανάν.