53432 - Η σημαία

Ν. Λυγερός

Η σημαία
του Ηνωμένου
Βασιλείου
αποτελείται
από τον σταυρό
των Αγίων
Γεωργίου,
Ανδρέα
και Πατρικίου
για να είναι
μέσα του
η Αγγλία,
η Σκωτία
και η Ιρλανδία
Άρα
είναι
θεμελιακή
για το μέλλον.