53433 - Μερικές φορές

Ν. Λυγερός

Μερικές φορές
για να κερδίσεις
μια περιοχή
πρέπει
να δώσεις
αγώνα
σε άλλη
γι’ αυτό
μην περιορίζεις
τον τρόπο
δράσης
που είχες
σε όλα
τα επίπεδα
του μετώπου.