53436 - Το βάρος

Ν. Λυγερός

Το βάρος
έχει
σημασία
για το βάθος
έτσι
πρόσεχε
τον συνδυασμό
των δύο
για να βρεις
τις ορθές
συμμαχίες
μέσω
διαχρονικής
σχέσης.