53437 - Όσο περίεργο

Ν. Λυγερός

Όσο περίεργο
κι αν φαίνεται
σε πολλούς
η Αμερική
έπαιζε
πάντα
από την πλευρά
των Δίκαιων
στους παγκόσμιους
πολέμους
και αυτό
δεν μπορούν
να το πουν
πολλές
χώρες
στον κόσμο.