53438 - Πρέπει

Ν. Λυγερός

Πρέπει
να υπάρχει
παρέμβαση
για να υπάρχει
συμμαχία
αλλιώς
οι ανεξάρτητες
δομές
αφήνουν
εύκολα
τις άλλες
στο έλεος
του Θεού
όταν δεν έχουν
κοινά
συμφέροντα.