53443 - Οι ερωτήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ερωτήσεις
ήταν
ένας τρόπος
εισαγωγής
στις νότες
της παρτιτούρας
που ανακάλυπτες
κάθε φορά
που άκουγες
ένα νέο
κομμάτι
έτσι
η σύνθεση
άρχισε
να γίνεται
λιγότερο
αινιγματική.