53444 - Με το μάθημα

Ν. Λυγερός

Με το μάθημα
πρόσεξες
ότι το μαντολίνο
έπαιζε
σαν το δεξί χέρι
στο πιάνο
και το τσέλο
σαν το αριστερό
έτσι έκανες
έναν άλλο
συνδυασμό
για τη συνέχεια
του έργου
μέσω
της σύνθεσης.