53451 - Η αλήθεια

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια
του έργου
του Rodin
είναι
θεμελιακή
για αυτό
δεν έκανε
συμβιβασμούς
με την κοινωνία
έτσι
έχουμε
ένα δείγμα
που αφορά
άμεσα
την Ανθρωπότητα.