53455 - Ως μαχητής

Ν. Λυγερός

Ως μαχητής
της Ανθρωπότητας
ο Rodin
δεν υπέκυψε
στις πιέσεις
της κοινωνίας
και συνέχισε
το έργο του
χωρίς
να σταματήσει
γιατί είχε
το πάθος
της δημιουργίας
της αλήθειας
μέσω
της ομορφιάς.