53456 - Οι γρήγορες

Ν. Λυγερός

Οι γρήγορες
γραμμές
του Rodin
του επιτρέπουν
να διατυπώνει
την κίνηση
για να ζωγραφίσει
τη ζωντανή
μνήμη
χωρίς
ποτέ
να ξεχάσει
τις καμπυλότητες
του σώματος
γιατί
δεν ήθελε
κανένα
εκφυλισμό.