53457 - Ήθελε πάντα

Ν. Λυγερός

Ήθελε πάντα
να έχει
ένα μοντέλο
την ώρα
που ζωγράφιζε
για να είναι
ζωντανό
το σκίτσο
για να υπάρξει
η συνέχεια
με πίνακα
ή ακόμα
και άγαλμα
έτσι
η αγάπη
δεν σταματούσε
να είναι
ανθρώπινη.