53460 - Και να κομματιάσεις

Ν. Λυγερός

Και να κομματιάσεις
τα έργα
του Rodin
πάλι
θα βρεις
έργα
γιατί
έκανε
συνθέσεις
ομορφιάς
για να φανεί
η βαθύτερη
αλήθεια
πέρα
των εντυπώσεων.