53461 - Στο έργο

Ν. Λυγερός

Στο έργο
του Rodin
βλέπεις
το ιερό,
τη μυθολογία,
το κοσμικό,
το μεταφορικό,
το ποιητικό
γι’ αυτό
δες
το σύνολο
και μάλιστα
ολιστικά
για να δεις
την αλήθεια.