53468 - Να είσαι σκληρός

Ν. Λυγερός

Να είσαι σκληρός
μόνο
όταν θέλεις
να πας
στο βάθος
της ουσίας
για να μην αφήσεις
κανένα
εμπόδιο
να σ’ ενοχλήσει
διότι
δεν υπάρχει
ανεκτός
συμβιβασμός
για την Ανθρωπότητα.