53470 - Μόνο τα απλά

Ν. Λυγερός

Μόνο τα απλά
είναι
σημαντικά
ποτέ
τα απλοϊκά
γι’ αυτό
πρόσεχε
όλα
όσα
ανήκουν
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
με κάθε
τρόπο
και αγάπα
τα μουσικά
όργανα.