53472 - Είναι επινόηση

Ν. Λυγερός

Είναι επινόηση
το θέμα
της ταχύτητας
του Χρόνου
κι αν είναι
στοιχείο
ενός θεατρικού
είναι
μόνο
για να φανεί
πιο φυσικό
αυτό
που ξεπερνά
τα όρια
μιας κοινωνίας
που δεν θέλει
να μάθει
για τη μνήμη.