53473 - Η εφαρμογή

Ν. Λυγερός

Η εφαρμογή
του στρατηγικού
οράματος
σ’ έφερε
στη Λάρισα
για να είσαι
ελεύθερη
και να ζήσεις
τη συνέχεια
ακριβώς
όπως την ήθελες
εδώ
και τόσα
χρόνια
για την κόρη σου.