53474 - Η θρησκεία

Ν. Λυγερός

Η θρησκεία
που βασίζεται
στο σκοτάδι
δεν έχει
σχέση
με την Ανθρωπότητα
αλλά με τη βαρβαρότητα
γι’ αυτό
πρόσεχε
τις τάσεις
που ποτέ
δεν μιλούν
για τον ήλιο,
τα αστέρια
και τους γαλαξίες.