53477 - Κανείς

Ν. Λυγερός

Κανείς
δεν ρώτησε
σε ποιο
σύμπαν
έστριψαν
με το ταξί
ενώ
φάνηκε
η διαφορά
αφού
η ιστορία
ήθελε
να βρει
επιτέλους
την αλήθεια
μετά
από τόση
λήθη.