53479 - Το φτερό

Ν. Λυγερός

Το φτερό
της χορδής
είναι
αναφορά
στον αετό
χωρίς
άλλη
επιλογή
γιατί
πρέπει
να δώσει
το στίγμα
της συνέχειας
που δεν φοβάται
τη βαρβαρότητα.