53480 - Αν ο δρόμος

Ν. Λυγερός

Αν ο δρόμος
είναι
το μονοπάτι
του Μι
τώρα
έμαθες
την πρώτη
κίνηση
για να ετοιμάσεις
την πράξη
που έχει
σχέση
με την ιστορία
του έργου.